Get Adobe Flash player

Pretraga Proizvoda

Proizvo?a?iPELAGI?EVO 2013 OKTOBAR

Pelagi?evo, voda na koju uivaju do?i svi pravi zaljubljenici ovod sporta irom Evrope. Svaki izlazak na ovu vodu je u istinu poseban i ne trpi spontane pripreme, ali ako peca za zatvaranje sezone onda to svakako zahtijeva jo zna?ajniju pripremu. Znaju?i da riba ve? nekoliko sedmica ne radi najbolje je smanjilo moja o?ekivanja, ali raspoloenje ribe usljed temperature vode i vremena nije uticalo na moje koje je bilo na vrhuncu, tako sam pun samopouzdanja stigao na svoju poziciju. Nakon ustaljene procedure markiranja odluka je pala...tu pecam...prvo bacanje spoda i puca struna (ode spomb), ne

DSC01271 DSC01276 DSC01286 DSC01294 DSC01298 DSC01305 DSC01310treba ni da spominjem da nemam drugi. Obi?no kada ribolov krene ovako naopako i pretvori se u katastrofu u kona?nici (bar mene to se ti?e), tako su mi se vrzmale dvije ideje: da se vratim u Tuzlu i kupim novi spomb ili da se spakujem i idem ku?i...u me?uvremenu je ve? isplivao spomb na povrinu na nekih 60metara od obale ideja koja mi je pala na pamet nije dolazila u obzir, ali sam ve? bio u ga?ama...da plivao sam za spombom 25.10.2013...voda je bila prehladna, ali nisam odustao na opte zaprepatenje svih okolnih ribara. Vie problema nije bilo, vrlo brzo sam shvatio da riba ima dva intervala hranjenja...oko 17h i traje oko 1h i ujutro sa malo duim intervalom hranjenja, pa sam se trudio da u tim intervalima zadrim ribu to due na hranilitu to je na kraju rezultiralo sa 13 grizova i 10 izvu?enih riba za 48h i najve?om od 21kg...ispis iz sezone 2013 sa zadovoljavaju?im ishodom i dok sam jo uvijek pod dojmom tiine, naruene samo zvukom padaju?eg li?a i bibkanjem koje svi oboavamo, vas ostavljam da uivate u prelijepim ribama. Bistro svim ljubiteljima dobrog drila.

Proizvodi